Λεωφ. Κηφισίας 39 - Μαρούσι

Image
στένωση καρδιακών βαλβίδων

Τετραλογία Fallot (TOF)

Αποτελείται από συνδυασμό τεσσάρων παθολογικών ενοτήτων με τις δύο σημαντικότερες τη μεσοκοιλιακή επικοινωνία και την στένωση στο χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας ή την ίδια πνευμονική βαλβίδα, να έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη ροή αίματος όχι προς την πνευμονική κυκλοφορία (εφόσον εκεί υπάρχει στένωση) αλλά προς τη συστηματική.

Αναλόγως με το βαθμό της στένωσης όλο και μεγαλύτερη ποσότητα μη οξυγονωμένου αίματος (φλεβικού "μπλε" αίματος) ωθείται προς τη συστηματική κυκλοφορία και το νεογνό παρουσιάζει κυάνωση (μπλέ απόχρωση κυρίως στα χείλη και άκρα) συνήθως κατά την προσπάθεια (σίτιση ή κλάμα).

Υπάρχει περίπτωση βέβαια εφόσον είναι ήπια η στένωση να μην παρατηρείται κυάνωση ( Pink Fallot) και το μωρό απλά να μην παίρνει βάρος εφόσον επέρχεται κόπωση κατά τη σίτιση λόγω της παθολογίας.

Οι άλλες δύο ενότητες που συμπληρώνουν τον όρο TOF είναι κυρίως ανατομικές και ενδιαφέρουν κατά τη χειρουργική διόρθωση.

Η αορτή του νεογνού βρίσκεται προς τη δεξιά πλευρά των κοιλιών κατά ένα ποσοστό και λόγω της αυξημένης παλινδρόμησης αίματος διά της μεγάλης μεσοκοιλιακής επικοινωνίας, η δεξιά κοιλία υπερτρέφεται.

Η χειρουργική διόρθωση είναι επιτακτική και διενεργείται στο τμήμα μας το δυνατό συντομότερα (νεογνική διόρθωση) με τις πλέον σύγχρονες και τελειότερες μεθόδους, ώστε να υπάρξει ταχεία αποκατάσταση και ει δυνατόν να μη χρειαστεί επόμενη επέμβαση στη ζωή του παιδιού (στην πνευμονική βαλβίδα), ή αν αυτή δεν μπορεί να αποφευχθεί να γίνει το δυνατό αργότερα (πέραν της 15ετίας).

Πάντα φροντίζουμε την υγεία του μικρού ασθενούς σε βάθος χρόνου!

Μιλήστε με τον Καρδιοχειρουργό