Λεωφ. Κηφισίας 39 - Μαρούσι

Image
στένωση καρδιακών βαλβίδων

Μεσοκοιλιακή επικοινωνία (VSD)

Σε αυτή επιτρέπεται παθολογική ροή αίματος από την αριστερή κοιλία της καρδιάς, προς τη δεξιά με αποτέλεσμα την "υπερφόρτωση" όχι μόνο αυτής, αλλά και της κυκλοφορίας των πνευμόνων με την οποία συνδέεται άμεσα αφού από εκεί ξεκινάει η πνευμονική αρτηρία.

Συνέπειες αυτής της υπερβολικής ροής αίματος είναι η διάταση της δεξιάς κοιλίας, η υπερτροφία της, καθώς και η αύξηση της πίεσης στο πνευμονικό δίκτυο με πιθανότητα την εγκατάσταση μη αναστρέψιμης πνευμονικής υπέρτασης!

Η εκτίμηση του μεγέθους, του τύπου του ελλείματος, καθώς και της επικινδυνότητάς του γίνεται από έμπειρο παιδοκαρδιολόγο ώστε να προσδιοριστεί και η κατάλληλη στιγμή της διόρθωσης.

Στο τμήμα μας προσφέρουμε πλήρη διόρθωση σε μία επέμβαση και κατά το δυνατό νωρίτερα σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα της σύγχρονης νεογνικής καρδιοχειρουργικής!

Η ταχεία και κατά το δυνατό ανώδυνη αποκατάσταση, με ελάχιστες τομές και πλαστική αποκατάσταση, αποτελούν πανάκεια για εμάς!

Λίγες ημέρες νοσηλείας αρκούν!

Μιλήστε με τον Καρδιοχειρουργό