Λεωφ. Κηφισίας 39 - Μαρούσι

Image
στένωση καρδιακών βαλβίδων

Ανοικτός αρτηριακός (Βοτάλλειος) πόρος

Κάθε νεογέννητο έχει ένα αγγείο "προστάτη" ανοικτό για τα πρώτα 24ωρα της ζωής.

Αυτό το αγγείο που ενώνει την αορτή (συστηματική κυκλοφορία), με την πνευμονική αρτηρία (πνευμονική κυκλοφορία), ονομάζεται αρτηριακός ή βοτάλλειος πόρος και χορηγεί αίμα κυρίως στους πνεύμονες εφόσον το νεογνό γεννηθεί με πρόβλημα αιμάτωσής τους.

Ιδιαιτέρως όταν ένα νεογνό είναι πρόωρο ο οργανισμός πολλές φορές, δεν έχει τη "δύναμη" να κλείσει αυτό το αγγείο με αποτέλεσμα εφόσον αυτό δεν είναι απαραίτητο, να υπερφορτώνει τους πνεύμονες αναπτύσσοντας υπέρταση και το μωρό να χρειάζεται αναπνευστική υποστήριξη.

Η χειρουργική διόρθωση, εφόσον κριθεί απαραίτητη, επιτελείται με μίνι θωρακοτομή και με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η διακοπή της ροής αίματος εντός του αγγείου.

Το νεογνό ευεργετείται άμεσα!

Μιλήστε με τον Καρδιοχειρουργό