Λεωφ. Κηφισίας 39 - Μαρούσι

Image
στένωση καρδιακών βαλβίδων

Ανεπάρκεια ή στένωση καρδιακών βαλβίδων

Οι σημαντικότερες βαλβίδες της καρδιάς βρίσκονται στο αριστερό μέρος της και είναι η αορτική και η μιτροειδής. Αυτές, όπως και η τριγλώχινα που βρίσκεται δεξιά, μπορεί να μην έχουν κατασκευαστεί φυσιολογικά, να μη κλείνουν ερμητικά οπότε να παλινδρομεί αίμα (ανεπάρκεια) ή να είναι το άνοιγμα τους μικρότερο και να περνάει λιγότερο αίμα και με μεγαλύτερη ταχύτητα διαμέσου αυτών (στένωση).

Αυτές οι δυσλειτουργίες προκαλούν, με την πάροδο του χρόνου, σοβαρές βλάβες στις κοιλότητες της καρδιάς όπως και προβλήματα αιμάτωσης ζωτικών οργάνων, με συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, κόπωση, αρρυθμίες, επεισόδια εγκεφαλικά, λιποθυμικά ή ανακοπής.

Ιδιαιτέρως στα παιδιά πρώτιστο μέλημά μας, είναι η πλαστική αποκατάσταση των βαλβίδων όπου είναι εφικτό και κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο! Όπου αυτό δεν αντιμετωπίζει ριζικά την πάθηση, η διόρθωση επιτελείται με μεθόδους μοσχεύματος από τον ίδιο οργανισμό (στη θέση της αορτικής βαλβίδας) ή με αντικατάσταση της βαλβίδας (κυρίως σε ενήλικες).

Η ομάδα μας, διαθέτει τη μεγαλύτερη εμπειρία εν Ελλάδι, η οποία και εγγυάται την καλύτερη αποκατάσταση, με προσοχή στη λεπτομέρεια και στο ελάχιστο χρονικό διάστημα!

Μιλήστε με τον Καρδιοχειρουργό