Λεωφ. Κηφισίας 39 - Μαρούσι

Image
στένωση καρδιακών βαλβίδων

Αγγειακοί δακτύλιοι και ανωμαλίες τραχείας

Κατά την ανάπτυξη ενός εμβρύου συμβαίνουν μερικές φορές διάφορες παραλλαγές των ανατομικών στοιχείων.

Στην περίπτωση του αγγειακού δακτυλίου, η αορτή του νεογέννητου αναπτύσσεται σε δύο κατευθύνσεις! Στην πρώτη με φυσιολογική πορεία προς τα δεξιά σχηματίζει το αορτικό τόξο, συνεχίζοντας προς την κατιούσα αορτή και σε μία δεύτερη αναπτύσσοντας ξεχωριστό ευρύ αγγείο (μια δεύτερη αορτή) που ενώνεται στο κάτω μέρος με το φυσιολογικό αγγείο, συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία της τραχείας και του οισοφάγου και πιέζοντας αυτά (πλήρης δακτύλιος) ή μόνο της τραχείας (ατελής δακτύλιος).

Αυτός ο δακτύλιος εντωμεταξύ μπορεί να σχηματισθεί και από τα φυσιολογικά αγγεία που ξεκινούν από την αορτή, με παραλλαγή όμως της θέσης εκκίνησης και της πορείας τους.

Η τραχεία ή και ο οισοφάγος πιέζονται εξωτερικά, διαταράσσεται η διάμετρος του αυλού τους με συνέπεια συμπτώματα που ποικίλουν όπως, συχνές αναπνευστικές λοιμώξεις, συριγμό, δυσφαγία, σημεία παλινδρόμησης οισοφάγου και δυσκολία στη λήψη βάρους.

Η αποκατάσταση πρέπει να γίνει με τη διάγνωση του προβλήματος και συνιστάται σε διατομή στο κατάλληλο σημείο του αγγείου που το προκαλεί ώστε να "ελευθερωθούν" η τραχεία και (ή) ο οισοφάγος, χωρίς να διαταραχθεί η φυσιολογική ροή του αίματος!

Σε περιπτώσεις αργής διάγνωσης όπου ο μαλακός ιστός της τραχείας έχει υποστεί μόνιμη αλλοίωση (εντύπωμα και στένωση), αυτός εξαιρείται και αποκαθίσταται η ομαλή συνέχεια αυτής.

Απαραίτητη προυπόθεση η εμπειρία, οι λεπτοί χειρισμοί και η γνώση που διαθέτει η ομάδα μας!

Ο μικρός ασθενής ευεργετείται άμεσα!

Μιλήστε με τον Καρδιοχειρουργό